RAMAYAN รามเกียรติ์

RAMAYAN รามเกียรติ์

RAMAYAN รามเกียรติ์

Genres :

ปีที่ฉาย :

ป้ายกำกับ :

ชื่อผู้กำกับ :

รายชื่อนักแสดง :


ณ กรุงอโยธยา มีกษัตริย์ผู้ดำรงตนอยู่ในทศพิธราชธรรมพระองค์หนึ่ง มีนามว่า ทศรถ มหากษัตริย์ผู้นี้มีชายา 3 องค์ด้วยกัน อันมีนามว่า เกาศัลยา , ไกยเกยี และ สุมิตรา ชายาทั้งสามมิสามารถให้กำเนิดทายาทได้ จึงได้บำเพ็ญเพียรเพื่อขอพรจากองค์เทพ และแล้วเทพอัคนีก็ประทานพรให้พวกนาง จนท้ายที่สุด พระนางเกาศัลยา ได้ให้กำเนิดโอรสนามว่า ราม พระนางไกยเกยี ให้กำเนิดโอรสนามว่า ภรต และส่วนพระนางสุมิตรา ให้กำเนิดโอรสฝาแฝด 2 พระองค์ มีนามว่า ลักษมณ์ และ ศัตรุฆณ์

Vote :
-/10

พากษ์ไทย
 • EP 01
 • EP 02
 • EP 03
 • EP 04
 • EP 05
 • EP 06
 • EP 07
 • EP 08
 • EP 09
 • EP 10
 • EP 11
 • EP 12
 • EP 13
 • EP 14
 • EP 15
 • EP 16
 • EP 17
 • EP 18
 • EP 19
 • EP 20
 • EP 21
 • EP 22
 • EP 23
 • EP 24
 • EP 25
 • EP 26
 • EP 27
 • EP 28
 • EP 29
 • EP 30
 • EP 31
 • EP 32
 • EP 33
 • EP 34
 • EP 35
 • EP 36
 • EP 37
 • EP 38
 • EP 39
 • EP 40
 • EP 41
 • EP 42
 • EP 43
 • EP 44
 • EP 45
 • EP 46
 • EP 47
 • EP 48
 • EP 49
 • EP 50
 • EP 51
 • EP 52
 • EP 53
 • EP 54
 • EP 55
 • EP 56 END

แสดงความคิดเห็น

POPULAR
 • Day
 • Week
 • Month
 • All
MOVIE ยอดนิยม
 • Day
 • Week
 • Month
 • All
SERIES ยอดนิยม
 • Day
 • Week
 • Month
 • All
ANIME ยอดนิยม
 • Day
 • Week
 • Month
 • All